Перевірки 2022: що чекати бізнесу?

Перевірки 2022: що чекати бізнесу?

1. Кількість контролюючих органів в Україні та періодичність проведення перевірок суб'єктів господарювання.

Коли заходить мова про перевірки суб'єктів господарювання, перше, що приходить на думку - це податкові перевірки. Проте, в Україні існує велика кількість органів державного нагляду (контролю), які мають повноваження проводити перевірки суб'єктів господарювання у межах своєї компетенції.

Так відповідно до інформації, що розміщена на Інформаційному порталі наразі в нашій державі існує 43 контролюючих органи типу центрального органу та обласних державних адміністрацій, й ще 413 контролюючих органа типу територіальних.

Питання проведення планових та позапланових заходів зі здійснення державного контролю, крім заходів валютного нагляду, податкового контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та деяких інших, врегульовано Законом України «Про основи засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Відповідно до норм зазначеного закону, планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Внесення одного й того самого суб'єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

Кожен орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена:

 • до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;
 • до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;
 • до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Так, у 2022 році 32 контролюючих органа, типу центральних та обласних державних адміністрацій, запланувало проведення планових перевірок, серед яких такі, як Державна служба України з питань праці, Державна служба України з безпеки на транспорті, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Пенсійний фонд України, тощо.

З річним планом на 2022 рік перевірок контролюючих органів можна ознайомитися на Інспекційному порталі.

Отже, кожен з цих органів в межах своєї компетенції може перевірити бізнес у 2022 році згідно затверджених планових перевірок, а також за наявності підстав для проведення позапланових перевірок.

Підставами для здійснення позапланових заходів є:

 • подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності.
 • перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
 • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
 • неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
 • доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;
 • звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.

Як бачимо підстав для позапланових перевірок більш ніж достатньо. Проте, важливим є той момент, що під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю). При цьому, повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

Фізичні особи та посадові особи органів місцевого самоврядування, які подали безпідставне звернення про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом.

2. Мораторій на проведення перевірок.

Наразі існує багато суперечок з приводу того, чи продовжує діяти мораторії на проведення планових перевірок?

Так, законом № 533-IX від 17 березня 2020 року було тимчасово, на період з 18.03.2020 по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), установлено мораторій:

1. на проведення податкових перевірок, документальних та фактичних, крім:

документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків;

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;

фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:

обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.280.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 цього Кодексу.

2. на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):

 • за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 • Карантин в черговий раз був продовжено до 31.03.2022 року.

І якщо з перевірками органів державного нагляду (контролю) все більш-менш зрозуміло, мораторій на планові перевірки діє, крім випадків встановлених законодавством, державні органи проводять планові перевірки суб'єктів господарювання з високим рівнем ризиків. При цьому, позапланові перевірки бізнесу могли проводитись й можуть проводитися за наявності підстав, визначених законом.

То з податковими перевірками не все так просто, станом на даний час зміни у Податковий кодекс України не внесено, зберігає чинність карантинний мораторій на проведення більшості податкових перевірок, однак була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 року № 89 "Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок", якою відновлено проведення таких податкових перевірок:

 • тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;
 • документальних перевірок, право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг;
 • документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

І хоча очевидно, що норми Податкового кодексу мають вищу юридичну силу, за норми постанови КМУ, що є підзаконним нормативно-правовим актом, після прийняття зазначених змін, податкові перевірки фактично було відновлено. Наразі дана постанова є чинною і неоскарженою, а акти Кабінету Міністрів України є обов'язковими до виконання, саме на такій позиції стоїть Податкова служба України.

Згідно повідомлення на сайті ОАСК рішенням від 26.01.2022 року у справі № 640/18314/21 Окружний адміністративний суд м. Києва визнав протиправною зазначену постанову КМУ №89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок», але рішення ще не брало законної сили, а текст самого рішення також поки не опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У 2022 році податківці планують провести 6756 планових перевірок.

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2022 рік традиційно оприлюднений на офіційному сайті ДПС України.

Нагадаємо, що польоти в Україну безпечні: авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси. Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що ряд страхових компаній повідомили про припинення страхування літаків для польотів над Україною.

Злата Новосельська pravdatutnews.com

Читайте також
Зеленський анонсував програму економічного патріотизму: що це означає (відео) Зеленський анонсував програму економічного патріотизму: що це означає (відео)
Глава держави анонсував нову програму для підтримки українського бізнесу.
"Укрзалізниця" планує передати приміщення вокзалів в комерційну оренду бізнесу України "Укрзалізниця" планує передати приміщення вокзалів в комерційну оренду бізнесу України
Компанія залізничного транспорту "Укрзалізниця" вже з червня цього року планує передати в комерційну оренду приміщення 24 українських вокзалів.
Loading...
Load next